Oncologie fysiotherapie

Oncologiefysiotherapie

De oncologiefysiotherapie richt zich specifiek op de stoornissen, beperkingen en participatieproblemen bij kankerpatiënten. Deze problemen kunnen het gevolg zijn van de aandoening zelf of van de medische behandeling. Denk hierbij onder andere aan:

Spanningsklachten

Pijn

Fibrose

Huidveranderingen

Contracturen

Verminderde mobiliteit

Verstoorde lichaamsbeleving

Verminderde spierkracht

Conditieverlies

Spanning

Ademhalingsproblemen

Vermoeidheid

 

Daarnaast kunnen problemen ontstaan in het uitvoeren van werk en/of hobby’s.

 

De oncologiefysiotherapie kan worden ingezet in alle fasen van de ziekte: de curatieve fase (de herstelfase), de palliatieve fase en/of de terminale fase. Elke fase vereist een specifieke behandeling, aangezien de behandeldoelen per fase verschillen.

 

In de curatieve fase liggen de doelen bij het herwinnen van de verloren of verminderde vaardigheden.

In de palliatieve fase liggen de behandeldoelen bij het behoud van de nog aanwezige vaardigheden.

In de terminale fase liggen de behandeldoelen vooral in het begeleiden van de patiënt bij de steeds verder afnemende vaardigheden. 

 

Door screening en betere behandelmethoden krijgen kanker en de gevolgen van kanker steeds meer het karakter van een chronische ziekte. Dit heeft gevolgen voor het fysieke, psychische en sociale welbevinden. De patiënt moet op eigen wijze leren omgaan met de nieuwe situatie. De oncologiefysiotherapeut kan hierbij een ondersteunende rol vervullen of als coach in dit proces functioneren.